dostawaDarmowa dostawa już od 300 zł ODBIÓR ZAMÓWIEŃ w nowej lok. ul. Bocheńska 1a Niepołomice +48 788 793 016

Polityka prywatności i bezpieczeństwa PerColazione.pl

W PerColazione.pl Przechowujemy oraz przetwarzamy dane swoich użytkowników na określonych zasadach i zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są nam niezbędne do tego by np. utworzyć Twoje konto lub zrealizować zamówienie. Wszystko to dzieje się wyłącznie za Twoją zgodą i masz prawo do wglądu w swoje dane w każdej chwili. Zapraszamy Cię też do zapoznania się z naszą polityką prywatności, którą opisaliśmy poniżej.

 

1. Administrator

Administratorem danych osobowych PerColazione.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
L.M. ItaLy Lidia Gąsior
32-005 Niepołomice, ul. Magnolii 16, woj. małopolskie
nip: 6832133559

 

2. Powody przechowywania i przetwarzania danych osobowych oraz ich rodzaje

Dane, o które Cię prosimy są nam niezbędne do przeprowadzenia rejestracji i logowania, a także do zrealizowania Twojego zamówienia. Poprzez swoje konto możesz w każdej chwili aktualizować i zmieniać swoje dane użytkownika oraz dane dotyczące dostawy.

Rejestracja użytkownika

Podczas rejestracji prosimy o podanie danych związanych z założeniem konta (imię i nazwisko, adres, adres mailowy oraz numer telefonu), które ułatwią zalogowanemu klientowi każdorazowe złożenie zamówienia (poprzez automatyczne wypełnienie wymaganych pól) a także umożliwiają zapisywanie ulubionych produktów oraz wpisów blogowych na utworzonym panelu.
Dzięki rejestracji konta możliwy jest także dostęp do statusu zamówienia czy historii wcześniej dokonanych zakupów.

Dane wykorzystywane przy rejestracji:

- imię i nazwisko - niezbędne do wystawienia późniejszego dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
- adres e-mail - niezbędny do logowania do PerColazione.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z PerColazione.pl;
- adres zamieszkania - niezbędny do uzyskania dostępu do produktów i usług zarezerwowanych dla mieszkańców konkretnych miast;
- numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz, w wyjątkowych sytuacjach, do komunikacji związanej z korzystaniem z PerColazione.pl.

Logowanie

W przypadku gdy logujesz się do sklepu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook , Google) pozyskujemy od nich dane takie jak identyfikator konta w danym serwisie, imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Składanie zamówień

Podczas składania zamówienia zostaniesz poproszony o następujące dane:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy (niezbędne do zaadresowania przesyłki i wystawienia dokumentu sprzedaży)
- adres czyli ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miasto (niezbędne do zaadresowania przesyłki i wystawienia dokumentu sprzedaży)
- jeśli przesyłka ma zostać odebrana w punkcie adres wybranego punktu
- adres e-mail (niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia)
- numer telefonu (wymagany przez przewoźników w przypadku niektórych form dostawy, oraz niezbędny do komunikacji z nami odnośnie realizacji zamówienia i działania sklepu PerColazione.pl)

W przypadku gdy adres dostawy ma być inny niż adres użytkownika, prosimy o podanie dodatkowych danych dotyczących miejsca do którego ma zostać dostarczone zamówienie. Są to:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy (niezbędne do zaadresowania przesyłki)
- adres czyli ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miasto (niezbędne do zaadresowania przesyłki)
- numer telefonu do odbiorcy przesyłki (wymagany przez przewoźników w przypadku niektórych form dostawy, oraz niezbędny do komunikacji z nami odnośnie realizacji zamówienia i działania sklepu PerColazione.pl)

W przypadku gdy klient zażyczy sobie, by dokument sprzedaży został wystawiony na inne dane, niż wskazane w rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy o podanie dodatkowych danych niezbędnych do wystawienia tego dokumentu. Są to:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy (niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży)
- adres czyli ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz miasto (niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży)
- numer NIP (niezbędny do wystawienia dokumentu sprzedaży)

Dane podane w trakcie składnia zamówienia przetwarza percolazione.pl oraz wybrane podmioty w podanym niżej zakresie:

-imię i nazwisko, adres, telefon oraz e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranej przez klienta opcji przekazywane są do: firmy kurierskiej (DPD, DHL); Inpost

W przypadku płatności z wykorzystaniem PayU SA, operatora serwisu payu.pl, wszystkie dane
podane po przejściu na stronę operatora, pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne ani przetwarzane przez percolazione.pl

Subskrypcja newslettera (subskrypcja marketingowa)


Zapis do newslettera jest dowolny, w każdej chwili może zostać anulowany poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera PerColazione.pl. Podczas zapisu prosimy Cię o imię oraz adres e-mail na który będzie przychodził newsletter. Dane te przetwarza PerColazione.pl. W celu automatyzacji niektórych wiadomości adres e-mail jest przetwarzany także przez Klaviyo, operatora strony klaviyo.com

 

3. Dane pobierane automatycznie przy wejściu na percolazione.pl


W celach statystycznych, system PerColazione.pl przechowuje w logach dane związane z urządzeniem z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę. Dane te to m.in. typ urządzenia, system operacyjny, rodzaj przeglądarki internetowej, rozdzielczość ekranu, głebia kolorów, IP, dostawca usług internetowych czy adres z którego do nas trafiłeś.

Przetwarzanie tych danych jest zautomatyzowane i nie stwarza dla Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w żaden podobny sposób nie wpływa istotnie na Twoją sytuację. Za to pomagają nam dopasować stronę do naszych klientów w taki sposób, by była maksymalnie prosta i wygodna w użyciu.

Jako materiał do analizy statystycznej oraz naprawy błędów systemowych, wyżej wymienione dane nie są w żaden sposób łączone z danymi które podajesz nam np. rejestrując się do systemu.

Więcej o "ciasteczkach" dowiesz się z Polityki cookies

 

4. Podstawa prawna przetwarzania


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Masz prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

Możesz to zrobić samodzielnie, używając swojego konta użytkownika, lub skorzystać z naszej pomocy.

Jesteśmy zobowiązani do usuwania Twoich danych jeśli:

- nie są już one niezbędne do celów, dla których je zebrano,
- wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),
- wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),
- Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,
- dane zostały zebrane celem świadczenia usług internetowych dziecku (np. jesteś prawnym opiekunem dziecka, które wyraziło zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych).

W każdej chwili masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

5. Ochrona danych osobowych


System IT percolazione.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, oraz wdrożył w percolazione.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Strona PerColazione.pl posiada Certyfikat Domeny.pl DV Certification Authority. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a percolazione.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

Dostęp do Twoich danych osobowych, mają wyłącznie pracownicy PerColazione.pl, przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i zobowiązani pisemnie do ochrony tych danych.

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

6. Udostępnianie Twoich danych osobowych


Jak już wspomnieliśmy powyżej, w celu świadczenia niezbędnych usług, możemy przekazywać wymagane dane podmiotom trzecim (kontrahentom np. firmom kurierskim, operatorom płatności). Udostępnienia te wykonujemy wyłącznie w zakresie, celu oraz podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

PerColazione.pl udostępni dane także w szczególnych sytuacjach, gdy obowiązujące prawo nakazuje administratorowi przekazanie ich organom państwowym.

 

7. Polityka prywatności i bezpieczeństwa parterów PerColazione.pl

Nawiązując współprace z nowymi partnerami biznesowymi PerColazione.pl zwraca szczególną uwagę na politykę prywatności oraz politykę bezpieczeństwa stosowane przez ich właścicieli, administratorów i operatorów. Zalecamy naszym Użytkownikom, aby również zapoznali się z tymi wytycznymi w zakresie własnym.

 

8. Kontakt z Użytkownikiem

Szanując czas i swobodę naszych klientów zasadniczo wybieramy e-mail jako domyślną drogę kontaktu. Podanego numeru telefonu używamy w sytuacjach wyjątkowych, z reguły zwiazanych z dokonanym na PerColazione.pl zamówieniem, aby nie powodować niepotrzebnych opóźnień w jego realizacji.

 

9. Kontakt związany z Polityką prywatności

W przypadku pytań lub wątpliowści związanych z Polityką prywatności PerColazione.pl i bezpieczeństwem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

- telefonicznie, pod numerem telefonu + 48 880071690
- mailowo, pod adresem sklep@percolazione.pl
- korespondencyjnie pod adresem:

PerColazione.pl
ul. Boheńska 1a
32-005 Niepołomice

Tymi samymi drogami możesz kontaktować się z nami każdorazowo w przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, gdy jednocześnie nie chcesz lub nie możesz zrobić tego we własnym zakresie.


10. Zmiana Polityki prywatności i bezpieczeństwa PerColazione.pl

PerColazione.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce prywatności w przypadku obowiązku wynikającego z prawa, zmian warunków technologicznych funkcjonowania PerColazione.pl lub zmian w standardzie na wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualną treść Polityki prywatności zawsze znajdziesz pod adresem percolazione.pl/polityka-prywatności

 

Koszyk został zaktualizowany

Podaj kod pocztowy i sprawdź czy możemy dostarczyć Ci świeże produkty z DPD Food.

Proszę wprowadzić kod pocztowy w formacie 00000 lub 00-000.

Możemy dostarczyć Ci świeże włoskie produkty.

Możesz odebrać świeże włoskie produkty w naszym sklepie stacjonarnym w Krakowie, lub zamówić do domu produkty z innego działu.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij